Chaw nres nkoj lub tsev Xovxwm Kev pab them nqi

Peb nyob nraum ua hauj lwm ib qho nyuaj rau xaus tsim txom nyob rau hauv Outagamie thiab Calumet lub nroog, thiab tej lub sij hawm peb siv zog tau pom tau hais tias. Peb nyob nraum ib txwm Appreciative thaum zoo li no vim hais tias nws txhais tau hais tias cov neeg nyeem thiab sib tham txog domestic kev ua phem thiab yuav ua li cas nws muaj feem xyuam rau peb lub zej zos. Ntawm no yog ib co ntawm cov khoom uas tau raug sau txog Harbor tsev:

There is no press coverage at this time.